Muziek op Schoot ®

Wil je graag een leuke, fijne en leerzame activiteit doen met jouw baby, dreumes op peuter? Maar weet je niet zo goed wat?

Dan is Muziek op Schoot® echt iets voor jou! Met Muziek op Schoot® maken we muziek, zingen we liedjes en bewegen en dansen we met de activiteiten mee.

Muziek op schoot is leuk voor elke baby, dreumes of peuter!

Muziek op Schoot is er al voor baby’s vanaf 4 maanden. Voor iedere leeftijd is er een aparte groep. De baby’s tot 12 maanden, de dreumesen van 1 tot 2,5 jaar en de peuter van 2,5 tot 4 jaar. Deze leeftijden zijn een richtlijn voor de groepen, hier kan van afgeweken worden als de samenstelling van de groep hierom vraagt. Ik houd daarbij altijd zoveel mogelijk rekening met de ontwikkelingsleeftijden van de kinderen die zich hebben aangemeld.

We starten en eindigen elke les met een begroetingsliedje en een afscheidslied. De vaste structuur van de lessen zorgen dat de kinderen zich snel op hun gemak voelen en vrij om de materialen te ontdekken. De activiteiten in de lessen worden afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Zo is de les van de baby’s een les waarin we vooral bezig zijn met visuele en auditieve prikkels aan te bieden. De baby kan zich vertrouwd voelen bij de aanwezigheid en het contact met de ouder/verzorgen waarin er een klimaat is voor ontwikkeling. Met dreumesen ontdekken we stukje voor stukje meer van het eigen lichaam en de eigen mogelijkheden. En met de peuters gaan we nog een stapje verder. Er zit meer snelheid en variatie in de les.

We werken met ritmestokjes, sambaballen, schudblokken, trommels. En daarnaast werken we ook met gewoner speelgoed. Dat kunnen badeendjes zijn, of auto’s. En wist je dat je ook prima kunt trommelen of koken in een plastic bakje of wasteiltje? In de les prikkelen we de fantasie en dagen we de kinderen uit om de materialen te ontdekken in het spel en in de muziek. We maken samen muziek, we zingen of we luisteren naar diverse stijlen muziek