Met een dreumes op muziekles!

28 jul 2021

Het kind is geen baby meer. De dreumes gaat de wereld steeds verder ontdekken. Het kind kan kruipen, gaat lopen en in sommige gevallen zelfs al rennen. De dreumes leert letterlijk met vallen en opstaan.

Van het maken van verschillende geluiden gaat het kindje over in het vormen van herkenbare klanken en soms ook al de eerste woordjes. Voorwerpen zijn nog interessanter geworden en doordat het kind meer bewegingsvrijheid heeft gekregen gaat het graag de ruimte steeds verder ontdekken.

Het is heerlijk om voor en met jouw kindje te zingen en muziek te maken. Hiermee stimuleer je diverse gebieden in de ontwikkeling van de dreumes. Het zingen van herkenbare liedjes draagt bij aan de spraak- en taalontwikkeling. We dagen in de les het kind uit om de eigen stem te ontdekken door bijvoorbeeld dierengeluiden of autogeluiden na te doen.

Met een opruimliedje laten we het kindje ervaren dat opruimen en afscheid nemen van speelgoed helemaal niet erg hoeft te zijn. We nodigen uit tot fantasiespel met materialen. Een bakje kan een trommel zijn, of een hoed. Hoe leuk is dat?

Er is aandacht voor de motoriek. Groot, door te stappen, te klappen en ook door te oefenen met vallen en opstaan. En voor de fijne motoriek door met blokken te schudden en te bouwen. Dit alles doen we in de veilige omgeving van de eigen ouder/verzorger. Dit draagt bij aan het goede contact tussen ouder/verzorger en kind. Daarnaast is er ook ruimte voor spel met de andere kinderen en dragen de lessen bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling.