De voorgeschiedenis

De muziek educatie staat onder druk. Overal worden subsidies teruggedraaid en muziekscholen verdwijnen. De aantallen leerlingen lopen terug, een trend die jaren geleden al op meerdere plaatsen is ingezet.

Binnen mijn werk als dirigent zag ik afgelopen jaren ook plaatsen en vooral verenigingen waar dit niet het geval was. Groeiende jeugdorkesten en veel leerlingen zorgen voor een bloeiende vereniging waar enthousiast gemusiceerd wordt. Zo was ik een aantal jaren dirigent van beide jeugdorkesten van Harmonie Orkest Vleuten waar een actieve houding van de vereniging en goede docenten ervoor zorgden dat de vereniging een continue aanwas van leden had. En nu nog heeft!

Sinds dit jaar hebben zij zelfs een derde leerlingenorkest mogen toevoegen.

Dit is maar een van de voorbeelden in het land van instellingen en verenigingen die het tij willen keren en willen zorgen voor kwalitatief goede opleiden en het instandhouden van de orkesten.

Terug in Brabant en werkzaam in Zeeland ben ik van mening dat ook hier een goede impuls voor de blaasmuziek nodig is. Het is de taak van de verenigingen om de weg naar de jongeren (en ouderen) te vinden om hun ledenbestand op peil te houden en een gezonde vereniging te blijven. Verenigingen die vergrijzen moeten op zoek naar manieren om de vereniging gezond te houden op een wijze die bij deze vereniging en bij de cultuur van het dorp/de stad past.